สรรพคุณหรือประโยชน์ของยาสมุนไพรเกร็กคู 4.50/5 (90.00%) 4 votes

ประโยชน์ของยาเกร็กคู

ประโยชน์และคุณค่าของ ยาสมุนไพรจีนเกร็กคู

ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคเบาหวานคืออะไร

อาหารที่รับประทานไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้ เป็นพลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อ เบต้าเซลล์ เป็นตัวสร้างอินซูลิน อินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย เพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงานในการดำเนินชีวิต            โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาบในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากเซลล์ในตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอหรือร่าง กายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อย่างเหมาะ สม ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดไม่ถูกนำไปใช้ จึงระดับสูงกว่าปกติ เกิดการคั่งในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆเมื่อน้ำตาลคั่งในกระแสเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาเป็นปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงเรียกว่า เบาหวาน ผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีอาการ ปัสสาวะบ่อยและมาก ร่างกายจึงต้องเผาผลาญพลังงานจากกล้ามเนื้อและไขมันแทน ทำให้ร่างกายผ่ายผอม ไม่มีไขมัน กล้ามเนื้อฝ่อลีบ อ่อนเปลี้ยเพลียแรง


โรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้าง

ตา
อาจเป็นต้อกระจกก่อนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อมและอาจทำให้ตาบอดในที่สุด  

ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจเป็นปลายประสาทอักเสบมีอาการขาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลาย เท้า ซึ่งมักจะทำให้มีแผลเกิดขึ้นที่เท้าได้ง่ายและอาจลุกลามจนเท้าเน่ากระเพาะ ปัสสาวะ กระเพาะอาการไม่ทำงาน มีอาการจุกเสียด อาการไม่ย่อย ท้องผูกท้องเดินหรือมีอาการท้องเดินตอนกลางคือผู้ป่วยชายมักมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ


ไต
มักเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้ค่อนข้างบ่อย
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน ถ้าหลอดเลือดแดงที่เท้าแข็งและตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พออาจทำให้เท้าเย็น เป็นตะคริวหรือปวดขณะเดินมากๆ หรืออาจทำให้เป็นแผลหายยากหรือนิ้วเท้าเป็นเนื้อตายเน่า-         

แผลที่เท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีภาวะปลายประสาท อักเสบและภาวะขายเลือด ทำให้เท้าชาเกิดแผลได้ง่ายและหายยากหรือเป็นเนื้อตายเน่า บางครั้ง จำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าหรือตัดเท้า ทำให้เกิดภาวะพิการได้

ทำไมผู้ป่วยเบาหวานมักเสียชีวิตจากโรคหัวใจ?

ยาเกร็กคู บรรเทาโรคหัวใจได้

ผู้ ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เนื่องจากระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงนั้นจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงทั่วทั้งร่าง กายเกิดความผิดปกติและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่น
โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนการ แข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้จะเร่งให้โครงสร้างและสภาพของหลอดเลือดเกิดความผิดปกติมาก ขึ้นและเร็วขึ้น หลอดเลือดหัวใจจึงเกิดการอักเสบ ทำให้คราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดมีการแตกออก และเกิดลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันส่งผลให้กล้ามเนื้อ หัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยเบาหวาน        การบำบัดโรคเบาหวานของการแพทย์จีนจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การควบคุมระดับน้ำตาบ ในเลือดเท่านั้น แต่ยังเน้นความสำคัญในการบำบัดต้นเหตุและโรคแทรกซ้อนของเบาหวานไปพร้อมๆกัน ดังนี้- ทำความสะอาดและทะลวงหลอดเลือด สลายลิ่มเลือดและไขมัน ทำให้หลอดเลือดโล่งสะอาดเพื่อป้องกันและบำบัดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน เช่น ความ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น- ปรับ ความสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะความสมดุลของตับและตับอ่อน ทำให้ร่างกายสร้างโคเลสเตอรอสและอินซูลีนในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลก้อจะตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างเหมาะสม จึงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ- บำรุงไตเพื่อขจัดต้นเหตุของโรคเบาหวาน เนื่องจากไตอ่ออนแอทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคเบาหวานและโรคเบาหวานก็จะทำให้ ไตเสื่อมเร็วขึ้นจนเกิดภาวะไตวาย ซึ่งถือเป็นวัฎจักรที่เลวร้าย การบำรุงไตให้แข็งแรงขึ้นจึงมีบทบาทสำคัญในการบำบัดโรคเบาหวาน

สารพัด อาการและโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวานจึงค่อยๆทุเลาลง ระยะเวลาการรักษาอาจไม่เท่ากันในแต่ละคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความรุนแรงของอาการและระยะเวลาที่เรื้อรัง

กินยาเกร็กคูแล้วแข็งแรง100%

กินยาเกร็กคูแล้วแข็งแรง100%

เนื่องจากตับ และไต เป็นอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวพันกับระบบควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย(Sacral Erection Center)โดยมีหน้าที่ผลิตสารไนตริกอ็อกไซด์(Nitric Oxide) และวาโซแอกทีฟโพลีเพ็พไทด์(Vasoactive Polypeptide)เพื่อส่งตามต่อมไร้ท่อไปที่อัณฑะ ทำให้เกิดการปล่อยสาร Cyclic GMP เพื่อทำให้องคชาติแข็งตัวErectile Dysfunction/ปัญหารเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชาย       การที่อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวขั้นได้นั้นต้องมีหลายระบบทำงานร่วมประสานกัน เริ่มจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศก่อน แล้วสมองก็จะส่งสัญญานไปยังอวัยวะเพศชาย ในขณะเดียวกันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศจะขยายตัวขึ้นเป็นสองเท่าทำ ให้เลือดไหลมาคั่งอยู่ภายในอวัยวะเพศและเลือดก้อถูกกักไว้โดยเนื้อเยื่อรอบๆ เป็นผลให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ถ้ามีอะไรก็ตามที่มาขัดขวางขบวนการเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิด ED ได้ทั้งสิ้น

สั่งซื้อตอนนี้ พบราคาพิเศษสำหรับคุณ

จำนวนกล่อง


สั่งซื้อผ่าน LINE ได้ที่นี่!

ยาสมุนไพรเกร็กคู LINE
กดที่รูปแอดมาคุยได้เลยครับ หรือ add Line : A.Sangneth

จัดส่งจริงทุกวัน!

ข่าวยาเกร็กคูล่าสุด

เกร็กคูอัพเดต

คลิ๊กบนรูปเพื่ออ่านรายละเอียด

ชำระเงินผ่าน Paypal


หรือผ่านบัตรเครดิต ได้ที่นี่!


ยาชนิดใด? จำนวน?

หมวดหมู่ต่างๆ

บัญชีชำระเงินยาเกร็กคู

ยาอื่นๆที่น่าสนใจ

ยาสมุนไพรเกร็กซี ยาสมุนไพรเกร็กซี สรรพคุณ : รักษาโรคเก๊าท์ รูมาติก รูมาตอยด์ ปวดข้อ ปวดกระดูก กระดูกงอกตามอวัยวะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยาสมุนไพรเกร็กซี

----------------------------------------
ยาสมุนไพรแพนทูร่า ยาสมุนไพรแพนทูร่า สรรพคุณ : ใช้สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยาสมุนไพรแพนทูร่า

----------------------------------------
ยาสมุนไพรแท็กก้า ยาสมุนไพรแท็กก้า สรรพคุณ : ใช้สำหรับผู้ป่วย ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ ปัสสาวะกระปิดกระปอย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ยาสมุนไพรแท็กก้า